วันที่ 29 พ.ค.2567 เวลา 10.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการประชุม

การกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จาก สพฐ. รวมถึงการรายงานข้อมูลในระบบ e-budjet

และการสรุปงบการใช้จ่ายงบประมาณของ สพม.พะเยา ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา