วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม
ชี้แจงการดำเนินการและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา รอบที่ 1
ปีการศึกษา 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อมูล
และรักษาเครือข่ายข้อมูล DMC ร่วมกัน ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom Meeting
ร่วมกับครูผู้รับผิดชอบทั้ง 18 โรงเรียน สังกัด สพม.พะเยา ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา