วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา