วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางรัตนพัตน์ ทองรอด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชยาภัค ขันธนิเทศ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการเงินและบัญชี ของสถานศึกษา
ณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม โดยมี นายกานตเชษฐ์ ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้ข้อมูล