วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใน สพม.พะเยา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
โดยมี นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานดำเนินกิจกรรมฯ
ณ บริเวณหน้าเสาธงและช่วยกันทำความสะอาดภายในสพม.พะเยา