วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น.
นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มอบหมายให้
นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษา
“โครงการจัดระบบความปลอดภัยกับการประกันภัยในสถานศึกษา”
ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา