วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา นางสุทรา เชียงแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

และนางสาวกรรณิการ์ สุรัตน์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบกรณีบิดาซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต

ณ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม