วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุม
การประเมินห้องน้ำสถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการ สุขาดี มีความสุข
ซึ่งได้รับแจ้งจาก สพฐ. ให้ดำเนินการประเมินห้องน้ำสถานศึกษาในสังกัด
ตามแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) สังกัด สพฐ.
โดยใช้วิธีการประเมินห้องน้ำทุกจุดภายในสถานศึกษาตามดุลยพินิจ
และให้รายงานข้อมูลผ่านระบบ OBEC Asset โดยสถานศึกษาในสังกัด สพม.พะเยา
ได้ทำการประเมินตนเองและนำส่งข้อมูลดังกล่าวมายัง สพม.
เพื่อดำเนินการประเมินในขั้นตอนต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ในการนี้มี น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย
ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา