วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ สพม.พะเยา พร้อมด้วย
น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานระบบจัดการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
Data Management Center รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา