วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย น.ส. ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงลดภาระการประเมินของสถานศึกษาของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา OBEC SHARE TOGETHER

“แบ่งเบาภาระครู มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”