วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม
เพื่อรับฟังคำชี้แจงและจัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มสหวิทยาเขตภูกามยาว ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา