วันที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ สพม.พะเยา
มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา
เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย และภาวะความเป็นผู้นำ
แกนนำสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา