วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่กำกับติดตามดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(โครงการพาน้องกลับมาเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม