วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สพม.พะเยา ลงพื้นที่สุ่มตรวจความปลอดภัย

ตู้กดน้ำ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อยืนยันความปลอดภัย

และกำชับทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.พะเยา ให้ตรวจสอบดูแล

ตู้กดน้ำภายในสถานศึกษาให้มีสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดของนักเรียนทุกคน