วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา