วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา