วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุม
พิจารณาผู้ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567
โดยมี นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา
และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา