วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา
เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคล
เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ
ตามระเบียบ สพฐ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2567
เพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา