วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล

รอง ผอ.สพม.พะเยา และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา