ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (ชุดที่ 1)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา (ชุดที่ 1) ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา