วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ครบรอบ 34 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในพิธี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ครบรอบ 34 ปี