วันที่ 2 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบให้

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา และนางสาวอำไพ พันติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566

ณ สนามสอบ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก และโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

และให้กำลังใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET Digital Testing