วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุม
รับมอบนโยบายส่วนราชการทางการศึกษา ติดตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลต่อ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมี ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
และ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา