ผอ.สพม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของ นางสาวจารุวรรณ หินซุย นักเรียนชั้น ม.6 รร.ปงพัฒนาวิทยาคม ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 12.พ.ค. 2565 เวลา 03.00 น. ในเบื้องต้นได้ให้ความช่วยเหลือ ด้านความเป็นอยู่และสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ปกครอง