ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ. สพม.พะเยา
เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ “ยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา การจัดการศึกษาและวิชาชีพ” ประจำปี 2567 พร้อมทั้งรับโล่เกียรติคุณ “เป็นผู้บริหารการศึกษายอดเยี่ยม ด้านสัมฤทธิผลการบริหารและจัดการศึกษายอดเยี่ยม”
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษา ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น