วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) (PA) ครั้งที่ 1 ในรอบ 6 เดือน
ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานกรรมการ, ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการ
และ ดร.ธงชัย คำปวง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการ โดยมี น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ผอ.กลุ่ม สพม.พะเยา ทุกกลุ่ม และบุคลากร สพม.พะเยา ร่วมให้การต้อนรับ