วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา