วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา
เข้าร่วมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1
ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ณ ห้องสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
โดยมี นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
เป็นประธานในการประเมิน