การประชุมเชิงปฏิับัติการในการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม จังหวัดพะเยา

ประจำปี 2567“ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567

ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม