เตรียมพร้อม จัดทำข้อมูลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (pmqa4.0)

และตัวชี้วัด ผลลัพธ์ ตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) และตัวชี้วัด ผลลัพธ์

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ณ ห้องประชุมน้ำอิง สพม.พะเยา