วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมค่ายกระบวนการคิดวิเคราะห์ นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สังกัด สพม.พะเยา