วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา
ให้การต้อนรับ รศ.ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ ใจสนิจ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา
พร้อมด้วยผู้ติดตาม รวมทั้งให้ข้อมูลบูรณาการการเลือกตั้งสมาชิกสภาวุฒิสภา 2567
สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม