วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมการสัมมนา “สกสค. พบเพื่อนครู“

ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1