วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยนายจีรเดช นันตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “เด็กคิด เด็กทำ ครูนำ ผู้ใหญ่สนับสนุน” ภายใต้โครงการ
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยาเพื่อความยั่งยืน โดยมีครูและนักเรียน
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนจุนวิทยาคม และโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สังกัด สพม.พะเยา
รวมไปถึงครูและนักเรียน สังกัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว ณ โรงแรมเกทเวย์ พะเยา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก
นายกวิณ เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “ทิศทางและความท้าทายการศึกษาในอนาคต”
ซึ่งมีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงาน โดยได้รับการสนับสนุนทุน
ประจำปี 2567 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)