วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมห้องประชุมขุนจอมธรรม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยมี นายรัฐพล นราดิศร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม