วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายนิเวช. อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา
เป็นประธานในพิธีการทำบุญและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนภูซางวิทยาคม
ครบรอบ 48 ปี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ
เข้าร่วมพิธี ณ หอ ประชุมโรงเรียนภูซางวิทยาคม