วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.งำเมืองวิทยาคม
เพื่อติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียน และร่วมลงนาม MOU
ระหว่าง สพม.พะเยา กับ รร.งำเมืองวิทยาคม “การลดภาระการประเมิน ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win)
ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม