วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนโรงเรียนประจำพักนอน ณ โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม และโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
และลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียน และร่วมลงนาม MOU
ระหว่าง สพม.พะเยา กับ โรงเรียนในสังกัดตามนโยบาย “การลดภาระการประเมิน ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win)”
ประจำปีงบประมาณ 2567 และร่วมรับฟังแนวทางและข้อเสนอแนะของโรงเรียน
เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป