วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เข้าร่วมงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม จังหวัดพะเยา จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา
ณ โรงเเรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โดยมีนายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้