วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
ลงพื้นที่ให้กำลังใจโรงเรียนในการรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม
และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก