วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในพิธีต้อนรับ
และร่วมแสดงความยินดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดร.เนาวรัตน์ กองตัน
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
ณ หอประชุมโรงเรียนขุนควรวิทยาคม