วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567
ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
โดยมีนายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม