วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา
เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
โดยมีนางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม
ซึ่งกำหนดจัดพิธีตามโครงการฯ จะมีขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2567
ณ วัดป่าพุทธชินวงศาราม ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 78 ราย