วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำ

ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในการพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อไป