พิธีอัญเชิญพระรูปพญางำเมือง และมหาเทวีอั้วเชียงแสน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. ว่าที่ ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผอ.สพม.พะเยา

เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระรูปพญางำเมือง และมหาเทวีอั้วเชียงแสน

เพื่อประดิษฐานยังหอคำราชอุทยานสามกษัตริย์

ณ ราชอุทยานสามกษัตริย์ บ้านสันขะเจ๊า ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา