จัดการประชุมคณะกรรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss)และยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ครั้งที่ 2 / 2566

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.ว่าที่ ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ พร้อมด้วย นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.พะเยา จัดการประชุมคณะกรรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้

Active Learning เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss)

และยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ครั้งที่ 2 / 2566

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา