การตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานกรรมการ

พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน

นายสุรินทร์ ดีเกษแก้ว รอง ผอ.รร.ภูซางวิทยาคม และ นายอนุรักษ์ ชำนาญยา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ เป็นกรรมการ ดำเนินการตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์