“โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” ณ ห้องเพชรพระศรีสังวาลย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงค์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผล

“โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการอบรมขยายผล “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย

สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” ณ ห้องเพชรพระศรีสังวาลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ