ประชุมการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางศิริพร ถูกจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นายอนุรักษ์ ชำนาญยา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา