วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ สุรัตน์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการการปฐมพยาบาลทางใจในวัยรุ่น อำเภอดอกคำใต้ ปีงบประมาณ 2567
ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา